INNU SARDU NATZIONALI "Sardigna, Pātria amada!" - VERS. IN CAMPIDANESU

¤ FORTZA PARIS! ¤ INNU SARDU NATZIONALI "Sardigna, Pātria amada!" ¤
Prémiu Otieri de Literadura Sarda 2009:
Prémiu Frantziscu Ignātziu Mannu

'Procurad''e moderare...' esti stčtiu propostu Innu de sa Regioni Sarda; benissimu! Fiamenti! Nosu proponeus puru
s'INNU NATZIONALI SARDU, s'INNU DE SA NATZIONI SARDA, s'INNU DE SU POPULU SARDU SOBERANU!

***
 
TESTU DE SA VERSIONI IN CAMPIDANESU:
(.doc)  (spart. mus.)

INNU SARDU NATZIONALI  "Sardigna, Pātria amada!"
 

  - 1. Is Sardus siant po Tui,

  Terra nostra alabada,

  Sardigna, Pātria amada,

  fortza paris po Tui!

    Funt is sčculus passaus

  in mesu a tanti penas,

  su sānguni 'e is venas

  spartu dd'eus po Tui!

        Sardigna, Pātria amada,

        fortza paris po Tui!

  - 2. Hoi est bčnniu su tempus

  po su Pōpulu Sardu

  de artziai su Stendardu:

  seus totus po Tui!

    Hoi giā obrčscidi torra

  sa Natzioni Sarda:

  mai ānima govarda

  siat, Mama, po Tui!

        Sardigna, Pātria amada,

        fortza paris po Tui!

  - 3. Sa nadia Lingua nostra

  boleus fueddai

  e bia dd'intregai

  a is fillus po Tui!

    E diféndiri boleus

  sa nostra identidadi

  e paris dignidadi

  in Europa, po Tui!

        Sardigna, Pātria amada,

        fortza paris po Tui!

  - 4. Dai sa menti e dai su coru

  donnia trabballu umanu

  modernu crčsciat, sanu,

  siat bantu po Tui!

    E sa Terra nostra ermosa

  boleus cun sabiesa

  in tota sua nidesa

  amparai po Tui!

        Sardigna, Pātria amada,

        fortza paris po Tui!

  - 5. E su Mari Nostru mannu,

  mari de libbertadi,

  de paxi e amistadi,

  siat domu po Tui!

    E su Pōpulu 'e Sardigna

  est sempri soberanu!

  Pātria amada, est beranu:

  vida longa po Tui!

        Sardigna, Pātria amada,

        fortza paris po Tui! -(2 bortas)

*****

Melodia de "Procurade..." --- Testu de B. Saba (2008)
(Prémiu Frantziscu Innātziu Mannu - Otieri 2009)
Su testu in totu is fueddus de sa Sardigna e is spartidus mus. in su
SITIU uffitziali: http://www.innusardu.eu/

*****

- CAMPIDANESU - http://www.innusardu.eu/cantiguCAMP-Proc.htm
- LOGUDORESU - http://www.innusardu.eu/cantiguLOG-Proc.htm
- NUGORESU - http://www.innusardu.eu/cantiguNUG-Proc.htm
- SASSARESU - http://www.innusardu.eu/cantiguSAS-Proc.htm
- GADDURESU - http://www.innusardu.eu/cantiguGAD.htm-Proc
- ALGUERES - http://www.innusardu.eu/cantiguALG-Proc.htm
- L. S. C. - http://www.innusardu.eu/cantiguLSC-Proc.htm
*
- Link generali - http://www.innusardu.eu/InnuSarduNatz-MelProcurade.htm
*
*

- Natzioni e soberania - http://www.innusardu.eu/notainnu2.html -
(In italianu a sa Giuria de su Prémiu Otieri - 2008)
*
- Illustratzioni curtza de su testu de s'Innu - Innu Sardu Natzionali Melodia "PROCURADE..."
*
- Un'Innu in totu is fueddus de sa Sardigna - http://www.innusardu.eu/notainnu3.html
 (In italianu a sa Giuria de su Prémiu Otieri - 2008)
*
  Innu Sardu Natzionali esti in facebook:
*
 - FACEBOOK - Innu Sardu Natzionale -(pers.)- http://www.facebook.com/innusardu.natzionale
 - FACEBOOK - Innu Sardu Natzionale -(grupu)- http://www.facebook.com/groups/107401069347411
 - FACEBOOK - Innu Natzionale Sardu -(grupu)- http://www.facebook.com/groups/144141778991117
 - FACEBOOK - Innu Sardu Natzionale -(pāzina)- http://www.facebook.com/benito.saba
 - FACEBOOK - Innu Sardu Natzionale -(pāzina)- https://www.facebook.com/pages/Innu-Sardu-Natzionale/836588816405195
 - FACEBOOK - Innu Sardu Natzionale -(pāzina)- http://www.facebook.com/pages/Innu-Sardu-Natzionale/275571058979
 
*
*
B. Saba: http://www.luigiladu.it/poesias/Elenco_poeti/saba_benito.htm
*
*